Ένα website που καλύπτει τις 3 βασικές πτυχές της συσκευασίας. Τεχνολογία, σχεδιασμός και ασφάλεια & υγιεινή εργασίας και προϊόντων.